• poradnialeczeniauzaleznien

Pojęcia

pojęcia

pojęcia

Psychoterapia indywidualna

Jest spotkaniem terapeuty i Pacjenta, które daje możliwość przyjrzenia się swojemu życiu i dokonania zmian. Dzięki psychoterapii realne staje się pokonanie życiowych kłopotów i trudności oraz doświadczenie możliwości uczynienia swego życia pełniejszym i szczęśliwszym. Cotygodniowe, regularne spotkania mogą być skoncentrowane na konkretnym problemie, np. w sytuacji kryzysu czy konfliktu lub dotyczyć np. konieczności podjęcia ważnej decyzji. Wówczas jest to psychoterapia krótkoterminowa (trwa do ok. roku)

Psychoterapia indywidualna może być także związana z chęcią dotarcia do głębokich mechanizmów zachowania. Wówczas dzięki terapii długoterminowej Pacjent staje się coraz bardziej świadomy swoich potrzeb, emocji, sposobów nawiązywania relacji ze światem i samym sobą, dzięki czemu w większym stopniu może brać odpowiedzialność za swoje życie i kierunek zmiany. Ta forma pomocy jest również skierowana do osób, które cierpią z powodu zaburzeń psychicznych takich jak np. depresja, nałóg czy stany lękowe oraz do tych wszystkich, którzy z powodu przeżytej traumy nie mogą dziś funkcjonować tak, jakby sobie tego życzyli.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest to forma pracy skoncentrowana na wzajemnym oddziaływaniu członków grupy na siebie. Kierowana jest do osób, które doświadczają trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Praca w grupie ma umożliwić powiększenie zasobów wewnętrznych radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem oraz znalezienie i wypróbowanie własnych sposobów reagowania w sytuacjach stresowych.

Sesje terapii grupowej prowadzone są w trzech etapach:

- Wstępnym
- Podstawowym
- Końcowym

Przed przystąpieniem do terapii grupowej pacjent jest diagnozowany i uczestniczy w psychoterapii indywidualnej.

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja mająca na celu przeprowadzenie oceny stanu zdrowia psychicznego pacjenta, prowadząca do określenia sposobu dalszego leczenia, opierająca się na diagnozie.

Konsultacja psychologiczna

Jest spotkaniem, podczas którego osoba może poddać refleksji swoje dotychczasowe życie i przyjrzeć się swoim najważniejszym trudnościom. W trakcie rozmowy Pacjent może omówić z psychologiem specyfikę aktualnie doświadczonego problemu oraz dowiedzieć się jakie są najlepsze dla niego formy pomocy. Efektem konsultacji jest decyzja Pacjenta dotycząca dalszej pracy nad sobą lub rezygnacji z niej. Konsultacja psychologiczna może być wstępem do psychoterapii indywidualnej bądź grupowej lub pozostać jako jedyna forma pracy z pacjentem.

Interwencja kryzysowa

Jest formą doraźnej pomocy psychoterapeutycznej, której celem jest pomoc osobie w poradzeniu sobie z nagłą i bardzo trudną sytuacją życiową, przeżywającą kryzys, spowodowany nagłą zmianą w dotychczasowym życiu np. wypadkiem, śmiercią, utratą pracy. Dzięki sesjom interwencji kryzysowej możliwe jest przywrócenie równowagi psychicznej, zwrócenie się w kierunku własnych zasobów oraz przede wszystkim wzrost poczucia bezpieczeństwa.