• poradnialeczeniauzaleznien

Program psychoterapii uzależnienia od alkoholu

Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych zmieniających świadomość, który jest realizowany w formie terapii grupowej i indywidualnej.
Celem programu jest uzyskanie przez pacjentów umiejętności utrzymania abstynencji, rozumienie specyfiki zaburzenia jakim jest uzależnienie, odzyskanie równowagi psychofizycznej, oraz wzmacnianie motywacji do trzeźwienia. Na tym etapie dominującym elementem leczenia pacjenta, jest jego praca nad nauką umiejętności utrzymywania abstynencji i zmianą zachowań.

Program składa się z trzech etapów:

  • Etap wstępny
  • Etap podstawowy
  • Etap końcowy

Program psychoterapii uzależnień od alkoholu - pogłębiony

Program przeznaczony jest dla osób, które zakończyły program podstawowy lub ukończyły IPTU w systemie stacjonarnym, który jest realizowany w formie terapii grupowej i indywidualnej.

Celem programu jest pogłębianie rozumienia siebie w różnych obszarach funkcjonowania (zdrowie, potrzeby, emocje, relacje z ludźmi, praca, edukacja, samodzielność, bezpieczeństwo, itd.) tak, by pacjenci mogli brać odpowiedzialność za swoje trzeźwe życie.

Czas trwania programu to minimum 10 miesięcy, z możliwością przedłużenia przez pacjentów, dla określonych przez nich celów rozwojowych, które zamierzają w tym czasie realizować.