• onkologia slajd
  • rakskory
  • depresja
  • zaburzenia odzywiania
  • grupawsparcia

Nasz Zespół

first one

Nasz Zespół

lek. med. Maciej Frąckowiak

Onkolog
Specjalista terapii uzależnień

Absolwent wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalizacja onkolog radioterapeuta. Wieloletni pracownik Centrum Medycznego na oddziale onkologii klinicznej w Śremie.

Osoba o ogromnym doświadczeniu z zakresu leczenia uzależnień. Równorzędnie pełni funkcję Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu, Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień.

 

lek. med. Radosław Lepka

Psychiatra

Absolwent wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalizacja psychiatria.

Obszar moich zainteresowań to koncepcje psychologii człowieka osadzone w nurcie poznawczym, egzystencjalnym oraz dialogiki.

Zakres konsultacji:

• Nerwice,
• Zaburzenia; depresyjne, nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa,
• Zaburzenia lękowe,
• Zaburzenia snu,
• Psychozy, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia,
• Uzależnienia,
• Zaburzenia pamięci,
• Zaburzenia zachowania,
• Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym,
• Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne),
• Zaburzenia osobowości.

 

mgr Elżbieta Waluch

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Pedagog, edukator rodzinny – realizatorka Programu Wzmacniania Rodziny, realizatorka Programu Candis, realizatorka zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień czynnościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od różnych środków i substancji zmieniających świadomość oraz z ich rodzinami, ofiarami i sprawcami przemocy domowej, a także z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi uzależnieniem, jest przygotowana do pracy w zakresie uzależnień behawioralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz Poradni Leczenia Uzależnień MSW w Jeleniej Górze, prowadząc psychoterapię w programie podstawowym i na poziomie pogłębionym,

 

mgr Agnieszka Białogłowska

Specjalista Terapii Uzależnień

Pedagog, kurator społeczny, edukator rodzinny – realizatorka Programu Wzmacniania Rodziny, realizatorka Programu Candis, ukończyła trening: techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego, uczestniczyła w konferencjach: praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem, uzależnienie od środków psychoaktywnych, wsparcie dla zagrożonych wykluczeniem w województwie dolnośląskim.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin, jednak specjalizuje się w pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem jak i uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Prowadziła zajęcia profilaktyczne na różnych poziomach nauczania, w szkołach na terenie Jeleniej Góry oraz powiatu kamiennogórskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując równocześnie w Poradni Leczenia Uzależnień MSW w Jeleniej Górze.

 

mgr Aleksandra Hofman

Psycholog, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie uzyskiwania certyfikatu PARPA

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, leków, narkotyków i hazardu, jak też z osobami współuzależnionymi prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. Tematyka uzależnień jest jej pasją dlatego stale dąży do poszerzania swoich kompetencji. Przez pięć lat współpracowała z krakowską fundacją pomagającą kobietom uzależnionym od alkoholu i doświadczającym przemocy. Pracowała też z osobami bezdomnymi, prowadząc szkolenia o tematyce uzależnień. Interesuje się psychologią kliniczną oraz seksuologią. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Odbyła wiele staży i praktyk w szpitalach psychiatrycznych, co pozwoliło jej na poznanie i zrozumienie zachowań człowieka i jego – czasem bardzo trudnych – problemów.

 

Anna Lemańska

Rejestracja

 Skrupulatna, oddana swojej pracy, życzliwa i niezastąpiona. Pomocna i zaangażowana w każdej kwestii.